Нөхцөл
Урьдчилгаа Хүү (Сарын) Хугацаа Үйлчилгээний шимтгэл
10% - 20% 1.7% - 1.8% 96 сар 0.5%
Зээлийн нөхцөл
Шинэ автомашин

Онцлог

Ашиглаагүй байх

Зээлийн хүү

MNT

Жилийн 20.40% - 16.80%

Сарын 1.70% - 1.40%

USD

Жилийн 16.80%

Сарын 1.40%

Зээлийн дээд хэмжээ

Автомашины үнийн дүнгээс хэтрэхгүй

Зээлийн хугацаа

30-н сар хүртэл

Урьдчилгаа төлбөрийн доод хэмжээ

20 - 40% 

( Нэмэлтээр орон сууц, эсвэл бизнесийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр 0% хүртэл бууруулна)

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл

Зээлийн дүнгээс 0.40% (макс 400-н мянган төгрөг)

Автомашин борлуулагч

Албан ёсны төлөөлөгч, нийлүүлэгч байгууллага

Зээлийн хугацаа,

Хүү

Хугацаа

Ерөнхий нөхцөл

(жилээр)

Цалингийн байгууллага

ажилтнууд 

30 сар

21%

*Хүү цалингийн Хамтран ажиллах

гэрээний нөхцөл

24 сар

20.40%

18 сар

19.2%

12 сар

18%

6 сар

16.80%

Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ 18.06% - 22.28%

Урьдчилгаа төлбөр

Эрэлт их

20%-аис багагүй

Эрэлт дунд 

30%-иас багагүй

  • 1 Шийдвэр гаргаx xугацаа /1 өдөр/
  • 2 Сардаа бага төлбөр төлөx боломж
  • 3 Бизнестээ шаардлагатай бол бусад тоног төxөөрөмжөө санхүүжүүлэx боломжтой

ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД