Хас лизинг

Нөхцөл
Урьдчилгаа Хүү (Сарын) Хугацаа Үйлчилгээний шимтгэл
10% - 20% 1.7% - 1.8% 96 сар 0.5%