Их гэрлийн эд анги

Автомашины гэрэл нь зөвхөн жолоочийн харах үзэгдлийг гэрэлтүүлэх бус мөн таны авто хэрэгслийг бусдад харагдуулж бусдын анхааралд өртөж байдаг. Renault автосалоны мэргэжилтнүүд таны гэрлийг үзэж оношлоод ямар ч төрлийн эвдрэл гэмтлийг засаж янзлан шаардлагатай тохиолдолд сольж тавих үйлчилгээ үзүүлнэ.

Гупер

Аливаа зүйлтэй мөргөлдөх харшилдахад 10 тохиолдол тутмын наймд нь хамгийн түрүүнд өртөж байдаг элемент бол гупер. Таны автомашины гуперийг бүрэн бүтэн, сэвгүй байлгахын тулд манай засварчид шинэ сэлбэгийн захиалга хийж эсвэл засварлаж өгөхийн аль нэгийг санал болгож байна.

Их гэрлийн эд анги

Автомашины гэрэл нь зөвхөн жолоочийн харах үзэгдлийг гэрэлтүүлэх бус мөн таны авто хэрэгслийг бусдад харагдуулж бусдын анхааралд өртөж байдаг. Renault автосалоны мэргэжилтнүүд таны гэрлийг үзэж оношлоод ямар ч төрлийн эвдрэл гэмтлийг засаж янзлан шаардлагатай тохиолдолд сольж тавих үйлчилгээ үзүүлнэ.

Дугуйны тухай

Үйлчилгээний тухай

Шил арчигчийн тухай

Аккумуляторын тухай