Renault Dokker van

Тоног төхөөрөмж

Easy Seat

Easy Seat суудлыг олон янзаар хувиргаж өөрчилж ашиглаарай. Easy Seat суудлыг эвхэвэл машины дотор салон нь 2.42 м-ээр сунгаж томосгож болно. Харин ачааны тасалгааны ашигтай багтаамж нь 3.9 м³ ба урт нь 3,1 м хүртэл нэмэгдүүлнэ

Жолоочийн суудлын арын суудлын торон хаалт (нэмэлт тоноглол)
Ачааны хэсгийг тусгаарлагч цонхтой төмөр хавтан
Хэсэгчилж эргэдэг чагтан төмөр хаалт