Зүүн, баруун талын гүйдэг хаалга

Манангийн эсрэг гэрэл

Их биеийн дагуу автоматаар эвхэгддэг халаагууртай хажуугийн толь

Жолоочийн суудлын болон жолооний хүрдний өндрийн тохируулга

Кондишн

Хаг өнгийн дээврийн туузан ачаа